Myślanki

Autorzy
Poznaj autorów książeczek z serii "Myślanki". Więcej »

Artykuły


Opinie i recenzje

dr Magdalena Grohmann - Uniwersytet w Dallas

Gorąco zachęcam wszystkich rodziców, opiekunów i nauczycieli, by sięgnęli po „Myślanki” i wraz z dziećmi odkrywali tajniki twórczego myślenia. “Myślanki” to książeczki zachęcające do rozwiązywania problemów, umożliwiające samodzielne działanie i odkrywanie. Każda książeczka zawiera zadania: różnorodne problemy zachęcające do tworzenia, wymyślania i używania wyobraźni, nawiązujące do tematyki związanej z codziennymi doświadczeniami dzieci.

Różnorodne, zabawne i pełne humoru zadania pomagają dziecku ćwiczyć szereg ważnych
z punktu widzenia procesu twórczego umiejętności. Sama już różnorodność zadań pozwala ćwiczyć jakże ważną w twórczości cechę, a mianowicie
otwartość na doświadczenia. Zadania w „Myślankach” to również zadania, które pozwalają na manipulowanie samą książeczką i na wykorzystywanie różnych środków ekspresji (dorysowywanie, uzupełnianie, malowanie, pisanie). Ta różnorodność nie oznacza jednak, że książeczka jest zbiorem przypadkowych zadań po to tylko, żeby dziecko się nie znudziło. Wręcz przeciwnie: wszystkie zadania są bardzo starannie dobrane i nakierowane na ćwiczenie bardzo konkretnych umiejętności twórczego myślenia.

Kolejnym, bardzo istotnym elementem „Myślanek” jest część poświęcona rodzicom i wychowwawcom w której Autorzy klarownie i przystępnie wyjaśniają, w jaki sposób „Myślanki” rozwijają poszczególne zdolności i umiejętności twórczego myślenia. Autorzy zwracają uwagę rodziców i opiekunów na istotność płynności, giętkości i oryginalności myślenia, na wyobraźnię i ciekawość, i wreszcie na wymienione już wcześniej operacje umysłowe w twórczym myśleniu.

Moim zdaniem jest to jeden z najbardziej nowatorskich elementów „Myślanek”. Dorośli nie tylko dowiadują się, jakie konkretne operacje myślowe zaangażowane są w twórcze myślenie, ale i jakie konkretne zadania nakierowane są na ćwiczenie tych operacji. Umożliwia im to kierowanie procesem dydaktycznym poprzez świadomy wybór zadania czy problemów, które ułatwiają wyrabianie nawyku myślenia poprzez analogie czy tworzenia odległych skojarzeń. Temu procesowi sprzyja nie tylko charakter zadań (można je modyfikować, mogą stanowić inspirację do podobnych zadań), ale także prosta, imitująca dziecięcą kreskę grafika. Dzieci, nawet po wypełnieniu książeczki, mogą przerysowywać zadania i kontynuować zabawę i rozwój myślenia.

„Myślanki” to zbiór zabaw i zadań, które służą konkretnemu celowi: rozwojowi twórczego i krytycznego myślenia. Autorzy realizują ten cel w odważny i nowatorski sposób, po pierwsze poprzez różnorodność zadań i przyporządkowanie ich konkretnym operacjom umysłowym, biorącym udział w procesie twórczym; po drugie poprzez zachęcanie do ciągłego ćwiczenia się w twórczym myśleniu (zabawa „poza” książeczką), a po trzecie, informując rodziców i opiekunów o naturze twórczego myślenia, wciągają rodziców i opiekunów w zabawę i nauczanie twórczości.